Iskustvo u realizaciji velikih projekata u građevinarstvu i metalskoj struci po sistemu “ključ u ruke”, BH INGCO Vam nudi partnerski odnos u realizaciji Vaših projekata.
  Graditeljstvo   Klima Voda Grijanje   Hidroizolacija   Termoizolacija   Limarija   Liftovi
RM - LH Zenica
Bosna i Hercegovina
RM-LH d.o.o.
Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Direktor: Mirsad Čizmo
Tel.: ++387 32 200 420,
Fax: ++387 32 200 421
Mobil: ++387 61 390 732
E-mail: rmlhzenica@bih.net.ba
  SR Njemačka
RM-LH
Biebricher Alle 37, Wiesbaden
Tel.: ++49 611 565 00 36
Fax: ++49 611 890 76 27
Mobil: ++49 170 937 14 02
E-mail: info.wiesbaden@rmlh.ba
Odgovorna osoba u SR Njemačkoj:
Rihad Čizmo
Preduzeće osnovano:
l1998. godine
Broj zaposlenih:
170 radnika
Djelatnost:
Izrada i montaža industrijskih postrojenja, cijevnih sistema i prateće opreme

Izvedeni radovi u BiH

• Rekonstrukcija kotlovskog postrojenja bloka br. 7 TE Kakanj
• Komplet izrada i montaža fabrike za proizvodnju kisika, argona i azota u krugu Arcello Mittal Zenica
• Prefabrikacija cjevovoda za izgradnju fabrike Petro Oel Biodisel Roterdam
• Radovi na izradi i montaži segmenata za eko-etažne peći za Volkl GmbH

Izvedeni radovi u inostranstvu sa naglaskom na SR Njemačku

• Izrada i montaža terminala plemenitih gasova SWF Gmbh Airtrach, Bielefeld
• Klimatizacija tvornice Schwarzkopf&Henkel Viersen
• Montaža cjevovoda i prateće opreme Chloranlage
- Norsk - Hydro Polymers

 
Povratak na listu članica
Branislava Đurđeva 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
info@bhingco.ba